AKCE ARCHEOPARK V CHOTĚBUZI 2017 veřejnost

  • 29.4. Zahájení sezóny

  • 20.-21.5. Na Jantarové stezce

  • 5.7. Cyril a Metoděj

  • 30.9. Svatý Václav

AKCE ARCHEOPARK V CHOTĚBUZI 2017 školy

  • 12.5.2017

  • 9.6.2017

DALŠÍ AKCE 2017

  • Archeoskanzen Modrá u Uherského Hradiště Bojná (Slovenská republika) - Za slávu bohů


"#"

Družina

Základní kámen družiny byl položen na konci 90. let 20. století. Několik let jsme vystupovali v rámci gotiky na hradech, zámcích, slavnostech, v krčmách apod.


Toto pojetí historie jsme v roce 2005 opustili a nyní se soustředíme na dvě oblasti.


První je období Velké Moravy, ve kterém se snažíme co nejvíce přiblížit našim předkům. Úzce spolupracujeme s Muzeem Těšínska. Veliký důraz také klademe na názornost, znalosti a práci s publikem.


Druhou stěžejní aktivitou sdružení je rekonstrukce umění šermu dlouhým mečem, které má své kořeny ve 14. století v tradičním systému boje mistra Johanesse Liechtenauera.


Někteří členové sdružení se po své ose věnují i dalším historickým obdobím, která ale nejsou součástí oficiálního zaměření sdružení.


Ukázky: Tizon 2009 | Tizon 2011
© Tizon - All rights reserved

Design by Xavio ::media & design

/-->